Gemaakt met Sparkle

Welkom op de website van Stichting N18 Drone Projects

We zijn gestart met de verfilming van de N18 vanuit een historisch oogpunt, daarnaast leek het ons leuk het met jullie te delen via social media zoals  

acebook              Youtube & Twitter.

En zo was het begin van de stichting geboren en nu gaan we onze opnames wat diverser maken dan alleen maar bouw werkzaamheden.

We gaan ons ook wat meer richten op Cultuur Natuur & Historie

Hele diverse onderwerpen in Twente en de Achterhoek  en meer

onze activiteiten vinden met name plaats op social media (bekijk het hier op de pagina)

Facebook
Twitter @n18drone
Facebook

Bekijk de video’s via Youtube overzichtelijk op een rij

(klik op een icoontje)

Met deze stichting willen we mensen die er niet zelf op uit kunnen toch mee laten genieten van mooie plekjes die de Achterhoek en Twente rijk zijn.

Tevens willen we deze beelden ook gaan tonen dmv presentaties bij bv een bejaarden tehuis of een andere organisatie waar mensen ook recht hebben om mooie gebieden en streken en oudheden en een stukje cultuur te zien uit eigen streek en veel meer.

Om dit allemaal te realiseren zullen we voor diverse kosten komen te staan, en aangezien wij afhankelijk zijn van sponsors en donateurs kunnen we jullie steun goed gebruiken, wilt u ons sponseren neem gerust contact op,

u kunt ook vrijblijvend donateur worden dmv een eenmalige donatie aan: 

Stichting N18 Drone Projects o.v.v. donatie/sponsoring Rek.nr.:NL53RABO0319721868

Kvk.nr.:  68862954 Eikenlaan 12, 7497 MH te Bentelo Telefoon: 06 295 31 654 Email: rudyexe@gmail.com

Klik op een icoontje

 

Stichting N18 Drone Projects, wie zijn wij en wat doen wij:

Als Stichting N18 Drone Projects hebben we uiteraard een bestuur en onze een missie, hieronder kunt u onze bestuursleden zien en de missie(s) lezen zoals ze zijn opgenomen in de Staturen welke bij de oprichting zijn opgesteld.

Bestuursfuncties:

Voorzitter: H.N. van Halteren, Penningmeester: E. Vledder, Secretaris: W.M. Vledder, Vice- Voorzitter: R.A.P.M. Exterkate

1. De stichting heeft als missie:

a. de nieuw aan te leggen verkeersweg N18 vast te leggen op beeld vanuit historisch oogpunt, de voortgang van de werkzaamheden te verfilmen tot korte informatieve, educatieve en historische video's, en deze online te tonen, te verspreiden op sociale media en het verspreiden via andere regionale media;

b. het vast leggen van Natuur- Cultuur en Historische pandenen gebieden, om de vele mooie culturele en historische rijkdommen niet verloren te laten gaan;

c. hulp te bieden in de natuur en aan personen en dieren:

d. voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

a. de opnames aan met name ouderen en mensen,die zelf niet in de gelegenheid zijn om fysieke of psychische redenen toch de voortgang te kunnen volgen online te kunnen tonen of de beelden op locaties te vertonen;

b. de betreffende opnames te verwerken tot korte informatieve educatieve en historische video's, en deze online te plaatsen en deze tevens te

verspreiden op sociale media en andere regionale media zodat iedereen kennis kan nemen van de prachtige omgeving en de cultuur en historie niet verloren gaat;

c. het opzetten van een online meldpunt op facebook voor regionale hulp waarbij een drone nodig is bij de vermissing van een huisdier of personen.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

CONTACT:

Stichting N18 Drone Projects is gevestigd aan

de Eikenlaan 12, 7497 MH te Bentelo Kvk.nr.:  68862954

Telefoon: 06 295 31 654Email: rudyexe@gmail.com     

Voor donaties/Schenkingen: Rek.nr.:NL53RABO0319721868

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze privacybeleid voor meer informatie.